Regulamin

W turnieju może wziąć udział para, która:

  • posiada licencję zawodnika FTS/WDSF
  • dokona złogoszenia on-line wraz z opłatą startową do dnia 15 października 2020 poprzez stronę internetową festiwalu http://polishcup.pl

Opłata startowa wniesiona do dnia 15 października 2020 wynosi 100 zł od osoby za jeden punkt programu.
Opłata startowa wniesiona po terminie, tj. po 15 października 2020 roku wynosi 140 zł od osoby za jeden punkt programu.

Opłatę startową można wnieść poprzez dokonanie przelewu bankowego:
PKO SA, nr. rachunku: PL 61 1240 6351 1111 0010 5992 7841
kod SWIFT: PKOPPLPW
KS „CONTRA SPORT” 00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27

W przypadku wycofania się z uczestnictwa w festiwalu tańca – opłata startowa dokonana wcześniej nie podlega zwrotowi.
Na turniej należy zabrać potwierdzenie dokonania wpłaty.

DODATKOWE INFORMACJE
Wymiary parkietu 25m x 15m
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami FTS i WDSF
Numery startowe musza być odebrane nie później niż na godzinę przed planowanym startem.

REKLAMACJE
Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres biura turnieju:
KS „CONTRA SPORT”
Marek Chojnacki
ul.Dzielna 3a/27, 00-162 Warszawa
tel. 00 48 601 226 106
e-mail : chojnas@me.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca POLISH CUP 2020. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).