Opłata startowa

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wniesiona do dnia 15 października 2020 wynosi 100 zł od osoby za jeden punkt programu.
Opłata startowa wniesiona po terminie, tj. po 15 października 2020 roku wynosi 140 zł od osoby za jeden punkt programu.

Opłatę startową można wnieść poprzez dokonanie przelewu bankowego:
PKO SA, nr. rachunku: PL 61 1240 6351 1111 0010 5992 7841
kod SWIFT: PKOPPLPW
KS „CONTRA SPORT” 00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27

W przypadku wycofania się z uczestnictwa w festiwalu tańca – opłata startowa dokonana wcześniej nie podlega zwrotowi.
Na turniej należy zabrać potwierdzenie dokonania wpłaty.